JJJS News

Accessories

Watch Videos

ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ କି ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢ଼ା ?

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର

ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ କି ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢ଼ା ?

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର

ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ କି ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢ଼ା ?

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର

Most Reviews

କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଗଠନ ହେଉଛି ୧୦୯ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କପା ଉନ୍ନତମାନର।

ଯୁବ ଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ

ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରଯୁକ୍ତ

କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଗଠନ ହେଉଛି ୧୦୯ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କପା ଉନ୍ନତମାନର।

କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଗଠନ ହେଉଛି ୧୦୯ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କପା ଉନ୍ନତମାନର।

Newsletter